Welkom bij Lijssen administratie

E-mail: administratie@lijssen.nl | Tel: +31 6 133 57232

Laatste nieuws
Home/Nieuws

Checklist aangifte IB/PVV 2019

Hieronder een overzicht van de aan te leveren gegevens voor het invullen van de aangifte IB/PVV 2019

Persoonlijke gegevens

 • Je burgerservicenummer (BSN) en dat van je partner (en kinderen)
 • Je burgerlijke staat en sinds wanneer
 • Je NAW-gegevens
 • Je emailadres
 • Je telefoonnummer

Inkomsten

 • Je jaaropgaven over 2019
 • Eventueel ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • Jaaroverzicht 2019 van je bankrekening(en)
 • Jaaroverzicht 2019 van je spaarrekening(en) en dat van je kinderen
 • Jaaroverzicht 2019 van je beleggingen

Wonen

 • Heb je een woning gekocht of verkocht? Zoek dan ook de notarisafrekening bij de hand, met daarop:
  • Advieskosten hypotheekadviseur
  • Taxatiekosten
  • Kosten Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Verlengingskosten hypotheekofferte (ook wel bereidstellingsprovisie genoemd)
 • Eventueel de jaaropgaaf van je huidige hypotheek
 • WOZ-waarde (let op: gebruik die van 2019 (peildatum 1 januari 2018), niet die je recentelijk hebt ontvangen! Die is namelijk van 2020)

Aftrekposten

 • Kosten studie 2019
 • Giften en donaties
 • Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (Let op: eigen risico en kosten zorgverzekering tellen niet)
 • Eventueel betaalde partneralimentatie
 • OV-kosten woon-werkverkeer

Overig

 • Een overzicht van je leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).
  (Let wel op: De premie voor een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking is vaak juist niet fiscaal aftrekbaar! Kijk hiervoor op de polis.)
 • Dividendgegevens
 • Eventueel je voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
 • Eventueel je voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2019

Mochten er alsnog gegevens ontbreken, dan neem ik uiteraard contact met je op.